JRM - CLEAN PE

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถบรรจุน้ำได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอีทั้งผิวของถังยังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็น 2 ชั้น คือผิวชั้นนอกได้รับการออกแบบโครงสร้างที่มีควาแข็งแรงทนทานต่อสภาพแรงดันที่กระทำต่อถังน้ำ ส่วนผิวชั้นในจะใช้เนื้อวัสดุแท้ของ Linear Medium Density Polyethylene (LMDPE) ซึ่งไม่มีการผสมสีหรือสารเคมีทีมีพิษต่อร่างกาย ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ถูกเก็บไวในถังคลีน จะเป็นน้ำที่สะอาดและปลอดภัย

- ทนทาน
- แข็งแรง
- ปลอดภัย

-ได้มาตรฐาน สำหรับคุณภาพชีวิตที่ดี (มอก.1379-2539)
 

CRRN

รุ่น ขนาด ความจุ(ลิตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CRRN 550

CRRN550

0.75 1.55 1 1 1
750

CRRN750

0.75 2.05 1 1 1
1000

CRRN1000

1.00 1.80 1 1 1
1500

CRRN1500

1.05 2.05 1 1 1
2000

CRRN2000

1.25 2.30 1 2 1
2500

CRRN2500

1.54 1.88 1 2 1
4000

CRRN4000

1.74 2.10 1 2 2
5000

CRRN5000

1.80 2.50 1 2 2
8000

CRRN8000

2.12 2.85 2 2 2
10000

CRRN10000

2.12 3.68 2 2 2

 

CRL

รุ่น ขนาด ความจุ(ลิตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CRL 1000

CRL1000

1.11 1.42 1 1 1
1500

CRL1500

1.35 1.53 1 2 1
2000

CRL2000

1.35 1.80 1 2 1
3000

CRL3000

1.35 2.52 1 2 1

 

CR

รุ่น ขนาด ความจุ(ลิตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CR 6000

CR6000

1.80 3.15 1 2 2

 

CLL

รุ่น ขนาด ความจุ(ลิตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CLL 8000

CLL8000

2.27 2.35 2 2 2
10000

CLL10000

2.43 2.65 2 2 2

 

 

ติดต่อสอบถาม

CALL : 086-970-1668

line ID : @tankcentershop

Visitors: 11,660