DIAMOND - SMART TECH

หลักการทำงานของถังดักไขมันกรีนทรี Smart Tech

  • ตะแกรงถังเศษอาหาร ช่วยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆไว้ เพื่อลดความสกปรกในขั้นแรก
  • ส่วนแยกไขมัน น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลผ่านไปอีกช่วงหนึ่งของถัง ซึ่งถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
  • ท่ออ่อนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมอยู่ภายในตัวถังในระยะเวลา 7-10 วัน ก็สามารถระบายออกจากท่ออ่อนลงถุงหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อน้ำไปทิ้งต่อไป

ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • ห้ามนำสิ่งของต่างๆมาวางทับ กระทบหรือกระแทกบริเวณใดๆของถัง
  • ห้ามนำถังไปติดตั้งแบบฝังดิน อาจเกิดการเสียหายได้
  • ห้ามใช้งานถังดักไขมันกับน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา
  • ควรล้างทำความสะอาด และระบายไขมันออกจากท่อดักไขมันทุกๆ 6 เดือน
  • ควรนำเศษอาหารในตระกร้าดักเศษอาหารออกมาทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันกลิ่นจากการบูดเน่าของเศษอาหาร

รุ่น

 

ปริมาณ

(ลิตร)

ความกว้าง

(ซ.ม.)

ความยาว

(ซ.ม.)

ความสูง

(ซ.ม.)

ระดับท่อน้ำเข้า

(ซ.ม.)

ระดับท่อน้ำออก

(ซ.ม.)

จำนวนโต๊ะ

จำนวนคน/มื้อ/ที่นั่ง

(คน)

ST-15 15 30 40 32 12.7 18 1 5

 

ติดต่อสอบถาม

CALL : 086-970-1668

line ID : @tankcentershop

Visitors: 11,655