AQUA - AUT

รับประกันคุณภาพ 5 ปี วัสดุPOLYETHYLENE ปลอดภัย ไร้สนิม

 สำหรับเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ถูกหลักอนามัย ผลิตจาก Polyethylene ชนิดพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก USA Food and Drung Administration (FDA) Regulatio 177-1520 ให้ใช้เป็นวัสดุสำหรับภาชนะบรรจุน้ำดื่มและยังแข็งแรงทนทานคู่อาคาร พิเศษด้วยฝาปิดล็อคแน่นกับคอถังป้องกันแมลงและเศษวัสดุจากภายนอกแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง  ถังน้ำใต้ดิน Aqua ให้พร้อมถึงอุปกรณ์ภายในถังอย่างครบถ้วนทั้งฟุตวาล์วและลูกลอย  เพียงฝังดินและต่อท่ทเข้า-ออก  ก็สามารถใช้งานได้ทันที

 

รุ่น

 

ความจุ

(ลิตร)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

(เมตร)

ความสูง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ท่ออากาศ

(นิ้ว)

AUT-1000 1000 110 145 1 1 1
AUT-1600 1600 144 155 1 1 1
AUT-2100

2100

154 164 1 1 1

AUT-3000

3000 180 177 1 1 1
AUT-3500 3500 183 188 1 1 1
AUT-4100 4100 190 202 1 1 1
AUT-5200 5200 207 228 1 1 1
AUT-6200 6200 207 251 1 1 1

 

ติดต่อสอบถาม
CALL : 086-970-1668
line ID : @tankcentershop

 
Visitors: 35,989