วิธีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอนที่ 1

ขุดหลุมและทำฐานราก  ในกรณีที่ดินเหลวมีน้ำใต้ดินสูง  ให้ทำการตอกเสาเข็มตามแบบที่กำหนด

 

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อขุดดินและตอกเสาเข้มได้ตามแบบที่ต้องการแล้วปรับก้นบ่อให้เรียบ  แล้วจึงค่อยวางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาดแสดงตามตาราง)

 

ขั้นตอนที่ 3

วางถังลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  แล้วเติมน้ำให้เต็มเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ถังลอย  พร้อมทั้งต่อท่อเข้า-ออก ด้วยท่ออ่อน (FLEXIBLE JOINT)

 

ขั้นตอนที่ 4

กลบด้วยดินหรือทรายเป็นชั้นๆละประมาณ 30 ซม.  แล้วทำการอัดให้แน่น

 

ขั้นตอนที่ 5

เทแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเป็นการรัดปากถัง  โดยฝังวงแหวนรองรับฝาถังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทั้งนี้จะต้องต่อท่อระบายอากาศขึ้น

เหนือแนวแผ่นพื้นก่อนเทคอนกรีตรัดปากถัง  หลังจากที่เทคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ต่อท่อระบายอากาศไปยังช่องท่อ  โดยจะต้องสามารถระบายอากาศ

ที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวกและไม่ย้อนกลับเข้าไปในอาคารที่ทำการติดตั้ง

 

ที่มา: บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอปอร์เรชั่น  จำกัด

Visitors: 13,195