วิธีติดตั้งลูกลอยถังในเก็บน้ำ

การติดตั้งลูกลอยในถังเก็บน้ำ

 

ขั้นตอนที่ 1
คลายเกลียวลูกลอยออกจากก้านลูกลอย หมุนทวนเข็มนาฬิกา (เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนที่ 2 ในเรื่องของการพันเกลียว)

 

ขั้นตอนที่ 2
ใช้เทปพันเกลียวพันบริเวณเกลียวที่หางของลูกลอย โดยพันตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้ขันเข้ากับข้อต่ออย่างพอดี และเทปพันเกลียวจะไม่คลายด้วยครับ ขั้นตอนนี้ให้ใช้มือขันลูกลอยเข้ากับข้อต่อจนรู้สึกว่าแน่นดีแล้ว

 

ขั้นตอนที่ 3
ใช้ประแจขันบริเวณข้อต่อ แต่อย่าขันแน่นจนเกินไปนะครับ เพราะอาจทำให้ข้อต่อแตกได้ และไม่ควรขันหลวมเกินไปเช่นกัน เพราะจะทำให้น้ำตรงข้อต่อรั่วซึม เพราะฉะนั้นขันให้พอดีดีที่สุดครับ

 

ขั้นตอนที่ 4
ขันให้ตัวลูกลอยตั้งฉากกับพื้นลูกลอยพอดี

 

ขั้นตอนที่ 5
ขันลูกลอยเข้ากับก้านตัวลอยให้แน่นพอดีๆ จากนั้นทดสอบการเปิดปิดของลูกลอยได้เลยครับ

 

หากทำครบทุกขั้นตอนแล้ว แต่ลูกลอยยังคงไม่ตัดน้ำ ให้สังเกตที่ตัวลูกลอยว่าตั้งฉากกับพื้นลูกลอยดีหรือยัง เพราะถ้าลูกลอยเอียงอยู่จะส่งผลให้ไม่สามารถตัดน้ำได้ครับ

 

ที่มา : SCG Chemical

Visitors: 13,197