ระบบน้ำประปาภายในบ้าน

ระบบน้ำภายในบ้าน

แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะพื้นที่อาคาร ดังนี้


เหมาะกับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เป็นระบบจ่ายน้ำโดยผ่านปั๊มน้ำ และต้องมีการใช้ถังเก็บน้ำร่วมด้วย ซึ่งจะเลือกใช้เป็นถังบนดินหรือใต้ดินก็ได้ โดยถังเก็บน้ำจะถูกต่อเข้ากับปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำจากถังเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ภายในบ้านพักอาศัยต่อไป

สำหรับบ้านที่ใช้ระบบปั๊มน้ำควรจะมีระบบท่อบายพาส (BY PASS) สำรองไว้ด้วย เผื่อกรณีปั๊มน้ำไม่ทำงาน (เช่นไฟดับหรือปั๊มชำรุด) ท่อบายพาสจะเป็นตัวลำเลียงน้ำจากมิเตอร์เข้าสู่บ้านโดยตรง

 


มีหลักการทำงานโดยการสูบน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำที่อยู่บนหลังคาอาคารแล้วจ่ายน้ำลงมาใช้ภายในอาคาร ใช้กับอาคารสูงมากกว่า 3 ชั้นขึ้นไป โดยยิ่งความสูงมากน้ำจะยิ่งแรงมากขึ้น ชั้นล่างน้ำจะแรงที่สุด แต่อาคารควรมีความสูงไม่เกิน 56 เมตร (12 ชั้น) เพื่อป้องกันแรงดันน้ำมากเกินไปที่ชั้นล่าง หากอาคารมีความสูงเกินกว่านี้ควรใช้วาล์วช่วยลดความดันตามชั้นต่างๆ

ส่วนชั้นบนที่อยู่ใกล้ถังเก็บน้ำมากเกินไป ก็อาจจะเกิดปัญหาน้ำแรงดันของน้ำไม่พอทำให้น้ำไหลไม่แรง (ควรมีระยะอย่างน้อย 10 เมตร) หากน้อยกว่านั้นควรมีการติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับจ่ายน้ำบริเวณชั้นบนที่แรงดันน้ำจากถังไม่พอ

ที่มา: SCG

Visitors: 35,989