โปรโมชั่น

ถังเก็บน้ำสแตนเลส ตราเพชร (มอก.)

DMCB-500 กว้าง 0.73 ม. สูง 1.73 ม. น้ำเข้า 3/4" น้ำออก 1" 6,825 บาท
DMCB-750 กว้าง 0.91 ม. สูง 1.76 ม. น้ำเข้า 3/4" น้ำออก 1" 7,695 บาท
DMCB-1000 กว้าง 1.11 ม. สูง 1.56 ม. น้ำเข้า 3/4" น้ำออก 1" 8,570 บาท
DMCB-1500 กว้าง 1.39 ม. สูง 1.57 ม. น้ำเข้า 3/4" น้ำออก 1" 11,285 บาท
DMCB-2000 กว้าง 1.39 ม. สูง 1.80 ม. น้ำเข้า 3/4" น้ำออก 1" 14,365 บาท

 

ถังบำบัดน้ำเสียตราWAVE รุ่น ZAD

ZAD-400 กว้าง 0.90 ม. สูง 1.03 ม. น้ำเข้า 4" น้ำออก 4" 3,125 บาท
ZAD-600 กว้าง 0.99 ม. สูง 1.24 ม. น้ำเข้า 4" น้ำออก 4" 3,220 บาท
ZAD-800 กว้าง 1.11 ม. สูง 1.22 ม. น้ำเข้า 4" น้ำออก 4" 3,315 บาท
ZAD-1000 กว้าง 1.18 ม. สูง 1.41 ม. น้ำเข้า 4" น้ำออก 4" 3,500 บาท
ZAD-1200 กว้าง 1.26 ม. สูง 1.47 ม. น้ำเข้า 4" น้ำออก 4" 4,740 บาท

 

Visitors: 6,921