โปรโมชั่น

       

UPDATE :  02/10/2561

โปรโมชั่นพิเศษ DOS CHABA nano
 รุ่น ขนาดถัง ปกติ ลดเหลือ
400 L 61 x 152 9,500 3,960
500 L 68 x 161 12,300 4,220
700 L 69 x 206 13,000 5,395
1050 L 93 x 178 15,000 5,920

 

โปรโมชั่นพิเศษ DOS NATURA nano
 รุ่น ขนาดถัง ปกติ ลดเหลือ
700 L 75 x 178 16,280 6,020
1000 L 94 x 188 19,800 7,950
1500 L 116 x 181 26,500 11,290
2000 L 122 x 203 30,800 12,730

 

โปรโมชั่นพิเศษ WAVE PRUKSA nano
 รุ่น ขนาดถัง ปกติ ลดเหลือ
500 L 68 x 186 5,250 4,075
700 L 76 x 178 6,250 5,310
1000 L 91 x 195 7.750 6,260
2000 L 123 x 205 12,750 11,960

 

โปรโมชั่นพิเศษ WAVE ZAD
 รุ่น ขนาดถัง ปกติ ลดเหลือ
600 L 99 x 124 7,800 3,125
800 L 111 x 122 8,400 3,315
1000 L 118 x 141 9,200 5,785
1200 L 126 x 147 11,000 11,960

 

โปรโมชั่นพิเศษ DOS HERO
 รุ่น ขนาดถัง ปกติ ลดเหลือ
800 L 133 x 112   3,125
1000 L 136 x 120   3,315
1200 L 136 x 130   3,990
1600 L 153 x 144   4,820

 

โปรโมชั่นพิเศษ GRUNDFOS SCALA 2
 รุ่น ขนาด ปกติ ลดเหลือ
SCALA 2 550 W 17,500  15,000
       
       
       

 

Visitors: 432