เลือกถังดักไขมันแบบไหนดี

เลือกถังดักไขมันแบบไหนดี

ถังดักไขมันซึ่งทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียจากห้องครัวเพื่อช่วยลดปัญหาท่อตันนั้น จะมีให้เลือกทั้งแบบฝังดินและแบบตั้งพื้น สำหรับบ้านที่ไม่เคยใช้ถังดักไขมันมาก่อน และต้องการซื้อมาติดตั้งภายหลังนั้น แนะนำให้เลือก "แบบตั้งพื้น" ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมตั้งไว้ใต้อ่างล้างจาน โดยสามารถต่อท่อจากอ่างล้างจานเข้าสู่ถังดักไขมัน และเดินท่อไปสู่ระบบระบายน้ำเสียต่อไปได้เลย

       ส่วนถังดักไขมัน "แบบฝังดิน" มักไม่เหมาะกับกรณีปรับปรุงบ้านทั่วไป เนื่องจากการสกัดพื้นเพื่อหาตำแหน่งติดตั้งและจุดเชื่อมต่อท่อที่เหมาะสมบริเวณใต้ดินนั้น นับเป็นเรื่องยากหากมิได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับติดตั้งแต่แรก ถังดักไขมันแบบฝังดินจึงเหมาะกับกรณีสร้างบ้านใหม่ หรือการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่มีการรื้องานระบบใต้ดินรอบบ้านอยู่แล้ว

       ทั้งนี้ ในการเลือกซื้อถังดักไขมัน ควรคำนึงเรื่องขนาดให้เหมาะกับความถี่ของการใช้งานในห้องครัวและจำนวนสมาชิกในบ้าน  เช่น สมาชิกในบ้าน 5 คน ควรใช้บ่อดักไขมันประมาณ 15 ลิตร เป็นต้น นอกจากนี้  เพื่อประสิทธิภาพในการบำบัด ควรดูรักษาโดยตักไขมันออกจากถังเป็นประจำ ทุกเดือน หรือทุกสัปดาห์ ตามความเหมาะสมของปริมาณไขมันและความถี่ในการใช้งาน หากสังเกตเห็นน้ำเสียจากห้องครัวระบายได้ช้าลง อาจเป็นเพราะปริมาณไขมันในถังดักมีมาก ควรตักไขมันออกและนำไปทิ้งให้เรียบร้อย


ที่มา : SCG

Visitors: 35,989